TELEHOUSE s.r.o.

P.O. BOX č.14, 110 05, Praha 05

IČO: 24283291

TEL: +420 234 727 702

info@teho.cz